قابل توجه عاشقین و معشوق گرامی:

این وبلاگ هیچگونه ربط، وابستگی، پیوستگی ، حد و مشتقی با شخصی به نام عاطفه مهدوی لنجی از اهالی نور و کجور ندارد. در واقع نویسنده چنین شخصی را اصلا نمی شناسد. 

_____________________________________

- به آقای علی فلان : میتونین به اقدامات مورد نظرتون دست بزنین.  (لی لی لی لی لی)

- به حاج آقا یا حاجیه خانم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : "پدر سگ" شایسته  ی همسر آیندتون هست. (چشمک)

- به: عاطفه مهدوی: سمیرا صدات میزنه. برو پشتشو کیسه بکش. 

- به بینندگان دیگر: خیلی وقتتون زیادی کرده میاین اینجا؟